De volgende  65   personen  hebben in het  gastenboek  van Doarpsnijs geschreven ,

Dit is pagina 2 van het gastenboek archief


Voor  berichten (86)   archief  pagina 1 van het gastenboek

Voor  berichten vandaag kijk op pagina 0 van het gastenboek


Naam:

Andre en Henderika Buma

Woonplaats:

Heerenveen

email:

a.buma@wolmail.nl

Date:

Friday 13 December 2002

Time:

21:06

Opmerking

Tjitse en Geert, de site maakt een zeer verzorgde en overzichtelijke indruk. Kunnen andere dorpen nog een voorbeeld aan nemen. Ga zo door op deze wijze, Hulde.


Naam:

Tjalling Tjalsma

Woonplaats:

Snits

email:

lnw_hills@hotmail.com

Date:

Tuesday 10 December 2002

Time:

20:34

Opmerking

Myn frou Minke en ik winskje alle ynwenners fan Eksmoarre en Allingawier in goede Kryst en in lokkich neijier ta!


Naam:

bacobass

Woonplaats:

maarssen

email:

Bacobass@hotmail.com

Date:

Friday 29 November 2002

Time:

00:29

Opmerking

Mooi gedaan die site van jullie, die van ons is ook wel hip, Oordeel zelf maar. http://members.lycos.nl/anti703


Naam:

murk falkena

Woonplaats:

longerhouw

email:

nvt

Date:

Tuesday 26 November 2002

Time:

10:42

Opmerking

ik vind dit een leuk initiatief van Exmorra het honk moet ook zoiets doen met foto's dan kan ik mijzelf eens op internet opzoeken.


Naam:

Annigje

Woonplaats:

Workum

email:

 

Date:

Sunday 24 November 2002

Time:

19:20

Opmerking

Leuk om via internet toch nog wat nieuws uit Exmorra te lezen. Groeten, Annigje


Naam:

Pieter Zuidema

Woonplaats:

Exmorra

email:

walzuid@12move.nl

Date:

Saturday 23 November 2002

Time:

19:18

Opmerking

Hallo Geert hier even de groetjes van iedereen op brakelstrjitte 37 een mooie internet pagina heb je keurig voormekaar OANT SJEN


Naam:

Tjalsma, Jelle

Woonplaats:

Emmeloord

email:

j.tjalsma@uwnet.nl

Date:

Wednesday 20 November 2002

Time:

14:39

Opmerking

Eksmoarre hat noch altyd in waarm plakje in myn hert, Wy hawwe der yn de jierren fyftich mei nocht wenne.


Naam:

Tjalling Tjalsma

Woonplaats:

Snits

email:

lnw_hills@hotmail.com

Date:

Sunday 17 November 2002

Time:

20:26

Opmerking

Gelokkich, einliks ha ik jimme fun! Jimme page liket der mar wakker op! Om my bekend te meitsjen; ik bin Tjalling Tjalsma, berne yn Eksmoarre yn 1957. Myn heit wie doe destiids skoallehaad. Ik sil jimme ynternet-adres oan him troch-maile. Faaks dat hy dan ek jimme website besykje kin. Tige de groetenis, Tjalling Tjalsma.


Naam:

Ate Feenstra

Woonplaats:

Akkrum

email:

ate.feenstra@hetnet.nl

Date:

Tuesday 05 November 2002

Time:

20:35

Opmerking

De groetjes uit Akkrum


Naam:

Onno Ellerkamp

Woonplaats:

Heemskerk (NH)

email:

sanidu@zonnet.nl

Date:

Tuesday 29 October 2002

Time:

12:00

Opmerking

Voor het eerst de doarpnijs gelezen, wat goed dat er op deze manier nieuws en wetenswaardigheden worden gebracht. ga zo door.


Naam:

Verduijn, J.M.

Woonplaats:

Elst (Gld)

email:

j.mverduijn@freeler.nl

Date:

Monday 28 October 2002

Time:

14:23

Opmerking

Vorige week ontmoette ik in Hongarije een verstandelijk gehandicapte predikant Laszlo....... die beweerde ongeveer 30 jaar geleden in Exmorra te zijn geweest. Hij was predikant van drie kleine Hongaarse Kerkjes en het contact was waarschijnlijk met (leden van) de Gereformeerde Kerk. Zou er nog iemand in Exmorra zijn die hier iets van af weet?? Zo ja dan ben ik geinteresseerd in hun verhaal. Misschien kunt u iets achterhalen! Alvast bedankt.


Naam:

Halbe Kornelis

Woonplaats:

Snits

email:

ht. kornelis@planet.nl

Date:

Sunday 27 October 2002

Time:

09:31

Opmerking

Dit sjocht der goed t; in kompliment Tjitse. En aardich om op dizze wize te lzen dat myn heit en mem al 35 jier yn Eksmoarre wenje ;-)


Naam:

News

Woonplaats:

Belgium

email:

 

Date:

Friday 25 October 2002

Time:

05:43

Opmerking

Prachtig. http://www.immo-morelandco.com/


Naam:

Jac Feenstra

Woonplaats:

Hippolytushoef

email:

feenkunst@hetnet.nl

Date:

Tuesday 22 October 2002

Time:

09:06

Opmerking

Vanuit Piaam kwamen mijn ouders en ik in 1954 in Allingawier wonen. Mijn vader was er kruidenier, koster, doodgraver, onderhouder van het kerkhof, monsternemer enz. Ondanks dat mijn ouders er een verschrikkelijke drukke tijd hebben gehad, hebben zij er heel plezierig gewoond. Fijne mensen daar in Allingawier en Exmorra. Ik heb er een prachtige jeugd gehad. Op mijn 14e scharrelde ik al met de jongste van timmerman Heinsma. Ze rook altijd zo heerlijk naar Vinoliazeep Hmmm! Kreeg later verkering in Ferwoude en uiteindelijk met Janny van Klaas Postma getrouwd (nu reeds 38 jaar). Dorpsfeesten in Exmorra in de vijtiger en zestiger jaren?! Prachtig! Maar ach! De tijd gaat verder! Het Allingawier van tegenwoordig trekt mij niet meer. De romantiek van die tijd is verdwenen. Grote witte hekken om de bezienswaardigheden Bah!! Maar nog altijd denk ik aan het Allingawier van destijds. Voor altijd in mijn hart!


Naam:

Harold Postma

Woonplaats:

Guelph On Canada

email:

hjpostma@primus.ca

Date:

Monday 07 October 2002

Time:

16:23

Opmerking

Graag even een berichtje, welke boekhandel het "Schakel" boek naar Canada kan sturen?


Naam:

J.B.Proc

Woonplaats:

Harlingen

email:

jb.proce@home.nl

Date:

Sunday 06 October 2002

Time:

08:44

Opmerking

Waar klein groot in kan zijn!!!! Een goed verzorgde website!!!!! Groetjes Jan


Naam:

Hilda Veeninga-de Boer

Woonplaats:

Hantum

email:

jan-hilda@planet.nl

Date:

Sunday 29 September 2002

Time:

20:39

Opmerking

Geert,In plumke foar dizze side!

No sit ik net altiid mear mei myn noas yn it doarsnijs as ik bij myn alden, Sjouke en Griet de Boer, bin ,mar kin ik it thus op myn gemak eefkes leze. Groetnis fan Hilda Veeninga.


Naam:

Hendrik Feenstra

Woonplaats:

 

email:

Riverview@deal-maker.com

Date:

Sunday 29 September 2002

Time:

03:11

Opmerking

Dat wie 36 jier yn de vs.


Naam:

Hendrik Feenstra

Woonplaats:

Orland ca usa

email:

riverview@deal-maker.com

Date:

Sunday 29 September 2002

Time:

03:08

Opmerking

Ik bin geboren yn Tsjerkwert. mar nou ek al wer hast 63 jier yn de v.s. Tige interessante krante. Groeten oan myn acterneef Inne. Ik ha my Gerrit Ringnalda op de lanbouskoalle sitten.


Naam:

Gijsbertus

Woonplaats:

Wons

email:

-

Date:

Monday 23 September 2002

Time:

12:56

Opmerking

Ik ben voor het eerst op deze site (ik heb namelijk een tussenuurtje). Hij ziet er leuk uit. Mijn complimenten.


Naam:

H.D.Bakker

Woonplaats:

Boalsert

email:

Bakker.H.D@zonnet.nl

Date:

Friday 06 September 2002

Time:

20:42

Opmerking

Yn it seizoen elke woansdei yn it F.L.M. Ha jim toarst? Foar in skaplik pryske kinne jim dr de kiel smarre. En in praatsje oer it waar en it boek fan Schakel . Ik soe sizze: Weagje de stap mar ris. Oant sjen : H.D.B.


Naam:

Frits Sieswerda

Woonplaats:

Winsum

email:

f_sieswerda@hotmail.com

Date:

Friday 23 August 2002

Time:

13:19

Opmerking

Geart,

Tige flitsend en profesioneel.

De groeten.


Naam:

Wilma v.d. Berg

Woonplaats:

Aruba

email:

jjm.post@setarnet.aw

Date:

Saturday 17 August 2002

Time:

00:47

Opmerking

fantastisch dat er zo'n actuele dorpsnieuwsbrief bestaat. Het leest als de laatste nieuwtjes van je eigen familie. Het zou jammer zijn als dit weer verdwijnt.


Naam:

Rien Gehrels

Woonplaats:

Hoogeveen

email:

mgehrels@rendo.dekooi.nl

Date:

Monday 22 July 2002

Time:

10:46

Opmerking

Vorige week hebben we de Aldfaers Erf route gevolgd. Wat mooi was dat !!!


Naam:

Theo

Woonplaats:

friesland

email:

theord@tiscali.nl

Date:

Saturday 06 July 2002

Time:

13:56

Opmerking

hallo leuke site overzichtelijk zo moeten er meer dorpen eruit komen te zien Theo


Naam:

Froukje van der Veen

Woonplaats:

boksum

email:

froukjevanderveen@mail.com

Date:

Thursday 04 July 2002

Time:

14:18

Opmerking

Ha goeie, no dat earste berichtsje gong dus ferkeard, mar goed. Wat leuk om It Doarpsnijs oan te treffen op internet! As ik nei myn alders gean, dan dk ik faak op Doarpsnijs of, mar dit is ek leuk om sa no en dan even te besjen. Komplimenten foar de moaie site! Groeten t Boksum fan Froukje van der Veen.


Naam:

R.Frankes.

Woonplaats:

Vleuten.

email:

Gees.Ruurd@wanadoo.nl

Date:

Wednesday 03 July 2002

Time:

13:07

Opmerking

Het doet me goed af en toe even in het dorp te zijn. Wij waren de eerste ( Friesche ) gast arbeiders uit de Noord Ooosthoek. Soms geen voldoende verwarming in de trein. Bij Zwolle pas electrivicatie . En wel iets meer verdienen maar ook meer uitgeven voor een goed kosthuis. Je zou een dorp kunnen stichten van mensen die heimwee hebben naar toen. Zo kunnen wij de friesche radio in utrecht niet ontvangen. Dus een deel verstoken van onze taal. JAMMER><


Naam:

HAROLD POSTMA

Woonplaats:

GUELPH ON. CANADA

email:

hjpostma@primus.ca

Date:

Friday 21 June 2002

Time:

17:48

Opmerking

Geboren in Exmorra (1944) us Pake wie: Pier Okkes Postma van Brundea and us heit: Rienoud Pier Postma ek nog familie in Exmorra. een mooie nysletter and een mooi plakje op earde.


Naam:

Riemy de Boer

Woonplaats:

Hallidays Point NSW Australia

email:

deboer1@bigpond.com.au

Date:

Friday 21 June 2002

Time:

11:28

Opmerking

Een geweldig iets deze web-site. Door mijn berichtje van Maart jl kregen wij contact met een achterneef van mijn man in Amerika. Ik las daarnet in het gastenboek dat hij heeft ook al contact met jullie gemaakt. nl Jan Breemer. Wij gaan nu via het net de familie banden onderzoeken. Interesting!!! We hopen dat jullie doorgaan met deze leuke web-site. Good luck.


Naam:

jan breemer

Woonplaats:

aromas, ca, usa

email:

jbreemer@nps.navy.mil

Date:

Tuesday 18 June 2002

Time:

16:40

Opmerking

Het was nogal een verrassing om een Exmorse website tegen te komen - 't ziet er goed uit. Ik ben de oudste zoon van Harmen Breemer, en kleinzoon van Jan Breemer en Trijntje de Boer. Mij tante, Gep Postma, woonde nog tot een paar jaar geleden in Exmorra, waar ik als kleine jongen in de jaren '50 geregeld op bezoek kwam by 'Pake' en 'Beppe.' Ik zal het webadres doorgeven aan mijn familie in Nederland.


Naam:

Maaike Vallinga-Brunia

Woonplaats:

Wolvega

email:

ajvallinga@hetnet.nl

Date:

Sunday 09 June 2002

Time:

18:15

Opmerking

Geert,ik ben blij voor je,dat je weer uit het ziekenhuis bent.Fijn,dat ik nu het doarpsnijs kan lezen op deze pagina. Mijn complimenten. Groeten Maaike


Naam:

Maaike Vallinga-Brunia

Woonplaats:

Wolvega

email:

ajvallinga@hetnet.nl

Date:

Sunday 09 June 2002

Time:

18:14

Opmerking

Geert,ik ben blij voor je,dat je weer uit het ziekenhuis bent.Fijn,dat ik nu het doarpsnijs kanlezen op deze pagina. Mijn complimenten. Groeten Maaike


Naam:

Harmen Kooijman

Woonplaats:

White Rock B.C. Canada

email:

rkoyman@telus.net

Date:

Thursday 30 May 2002

Time:

04:35

Opmerking

very disappointing doarpsnijs was not written in Frysk


Naam:

Gerrit Kuipers

Woonplaats:

Canada

email:

georgekuipers@sprint.ca

Date:

Thursday 23 May 2002

Time:

02:10

Opmerking

Bij toeval op het doarpsnijs aangekomen. Ziet er good uit! Geert van harte beterschap.


Naam:

Abe Kornelis

Woonplaats:

Winaam

email:

a.kornelis@nedfilter.nl

Date:

Monday 06 May 2002

Time:

20:22

Opmerking

Do bist net sa min Tjitse !


Naam:

H.D.Bakker

Woonplaats:

Boalsert

email:

Bakker.HD@zonnet.nl

Date:

Saturday 27 April 2002

Time:

17:20

Opmerking

Nammens Terpnijs fan Skraard : Betterskip foar Geart en lit it net sitte, wat is Eksmoarre e.o. snder Doarpsnijs.


Naam:

s.a  kroontje

Woonplaats:

eindhoven

email:

grapjas@hotamail.com

Date:

Friday 19 April 2002

Time:

05:18

Opmerking

onze hele familie komt oorspronkelijk uit exmorra......


Naam:

H.Kuipers

Woonplaats:

Nibbixwoud ( N-H )

email:

h.kuipers@quicknet.nl

Date:

Monday 15 April 2002

Time:

12:09

Opmerking

Website is zeer overzichtelijk, hier is goed overnagedacht. Zeer fraai


Naam:

JORRIT EN KLAZINA

Woonplaats:

WITMARSUM

email:

plantengajs@hetnet.nl

Date:

Friday 05 April 2002

Time:

18:28

Opmerking

HOI GEERT EN TJITSE, WAT EEN MOOIE WEBSITE. ZO BLIJVEN WE TOCH NOG OP DE HOOGTE VAN HET WEL EN WEE IN EXMORRA EN ALLINGAWIER. GA ZO DOOR EN VEEL SUCCES!! GROETJES


Naam:

S.A. Stoffelsma

Woonplaats:

Rien

email:

s.a.stoffelsma@zonnet.nl

Date:

Sunday 31 March 2002

Time:

10:57

Opmerking

Groeten van Sietzen en een mooie website.


Naam:

Monumentenwacht Fryslan

Woonplaats:

 

email:

 

Date:

Thursday 28 March 2002

Time:

15:24

Opmerking

Correctie!!!

De dorpssmid, dhr. Brunia legt zijn hamer helemaal niet neer, maar heef een jubileumviering!!!

Bij deze een fijne dag toegewenst.

De collega's van Piet Kuperus.


Naam:

Monumentenwachter P. Kuperus

Woonplaats:

Exmorra

email:

 

Date:

Thursday 28 March 2002

Time:

15:18

Opmerking

Correctie!!!

De dorpssmid, dhr. Brunia legt zijn hamer helemaal niet neer, maar een jubileumviering!

Bij deze gefeliciteerd, een fijne dag toegewenst en dank voor de samenwerking.

Monumentenwacht Frysln de collega's van Piet.


Naam:

Monumentenwacht Fryslan, namens deze Piet Kuperus

Woonplaats:

Exmorra

email:

 

Date:

Thursday 28 March 2002

Time:

10:44

Opmerking

Beste Brunia,

De dorpssmid legt zijn hamer neer.

Hierbij wensen we u een prettige dag en bedankt voor de samenwerking.

MonumentenWacht Frysln, Piet Kuperus.


Naam:

karin brander

Woonplaats:

allingawier; nu porsgrunn

email:

kabra58@zonnet.nl

Date:

Wednesday 20 March 2002

Time:

10:36

Opmerking

Hallo Geert en Tjitse,

Ik krijg elke week het doarpsnijs over de post van thuis, maar vond het tijd om toch ook even op het internet te kijken. Ik vind het een hele leuke site, vooral de foto's kun je zo beter bekijken. Veel succes er nog mee! Ik stuur nog wel een mailtje voor in het doarpsnijs.

Groeten uit Norge, karin


Naam:

Riemy de Boer-Feenstra

Woonplaats:

Hallidays Point NSW Australia

email:

deboer1@bigpond.com

Date:

Wednesday 13 March 2002

Time:

10:22

Opmerking

Nog even een kort berichtje uit Australia. We kregen vandaag DN overgestuurd per post door mijn broer Jac.Feenstra. Leuk om daar al de reacties in te lezen over de website. Ook het verhaal van Roelof en Annemieke gelezen over Australia. Mijn man Bauke (zoon van Doekle de Boer uit Gaast heeft nog familie in Exmorra wonen n.l. Gepke Postma Breemer. Het is leuk om op deze manier een beetje contakt te houden met het heitelan. Onze complimenten aan G.Ringnalda voor deze web-site.

Bauke en Riemke de Boer Feenstra Australia


Naam:

Jannie van der Veen

Woonplaats:

Ljouwert

email:

jjvanderveen@hotmail.com

Date:

Monday 11 March 2002

Time:

10:34

Opmerking

Nijs oer Dubbeldjerre, de foarstelling in it ramt fan it 16-jierig bestean fan Aaipop. Foarig jier soe it stik al spile wurde, mar troch de utbraak fan MKZ gong it net troch. Yn dit stik spilje en sjong ik mei. Oare spilers binne u.o: Jan Tekstra( componist en musikant) en Coby Yntema (de frou fan Wim Beckers). In moaie foarstelling mei in soad musyk en videobylden. Ik hoopje in soad Eksmoasters te sjen op 6-9 april yn Nijlan!! Reserveare kin op: 0515-569882 of 569324

(sjoch ek de poster foar it rt op doarpstrijtte 60 of yn it Honk)

(p.s: ik koe alle dakjes en streepkes foar op de u ensa net finne...)


Naam:

Jannie van der Veen

Woonplaats:

Ljouwert

email:

jjvanderveen@hotmail.com

Date:

Monday 11 March 2002

Time:

10:17

Opmerking

Geweldich, it doarpsnijs op 'het net'! Moai om dat lyste plakje Eksmoarre sa "grut" te sjen. Ik ferstjoer sa noch in reaksje mei nijs oer Dubbeldjerre! wordt vervolgt! de groeten


Naam:

G.J.Draaijer

Woonplaats:

Makkum

email:

draaijerg@hetnet.nl

Date:

Sunday 03 March 2002

Time:

12:27

Opmerking

Wie maakt deze mooie site?


Naam:

Wim Beckers

Woonplaats:

Wytmarsum

email:

noard-om-e@hetnet.nl

Date:

Wednesday 27 February 2002

Time:

13:09

Opmerking

Ha goeie No dit sjocht der tige goed t en litte wy earlik wze dizze foarm fan kommunikaasje hat grif de takomst. Nochmels myn kompliminten!


Naam:

Wiepie Woudstra-Wiersma

Woonplaats:

Oudega-W

email:

www1954@hetnet.nl

Date:

Tuesday 26 February 2002

Time:

21:08

Opmerking

Wat een luxe om je doarpsnijs op het scherm te ontvangen. Up to date en ik hoef nu de post niet meer af te wachten. We zijn nu zo'n 25 jaar Oudegaasters, maar kunnen de Exmorster nieuwtjes nog niet missen! Geert, geweldig, dat je dit werk zo lang volhoudt!!! Ook deze site bewijst maar weer dat je altijd met je tijd mee gaat. Ook leuk om de reacties van andere oud-dorpsgenoten te lezen. Deze site plaats ik zeker bij de favorieten!!! Heel veel succes en oant sjen yn Eksmoarre!!!


Naam:

Martijn van der Valk

Woonplaats:

Sliedrecht

email:

martijnvdvalk@hetnet.nl

Date:

Friday 22 February 2002

Time:

09:49

Opmerking

Reactie op (ERIK GAAT VERHIUZEN)

Beste neef,

Op deze wijze wil ik je heel veel succes wensen met je nieuwe huis, zodra je erin zit kom ik een biertje bij je halen.

Groetjes Martijn,


Naam:

Fred

Woonplaats:

Capelle a?d IJssel

email:

Bleumoon@planet.nl

Date:

Thursday 14 February 2002

Time:

20:34

Opmerking

Frieslan Boppe!!!!


Naam:

b.sieswerda

Woonplaats:

Winsum frl.

email:

sieswerda36@zonnet.nl

Date:

Saturday 09 February 2002

Time:

23:21

Opmerking

It Doarpsnijs no rap de wereld oer.Earder kaam ien rinde lns foar it omsissen van it nijs:Ik bin ld,of feroaret it sa hurd? gr.bauke


Naam:

Meinte Santhuizen

Woonplaats:

St JacobiParochie

email:

meinjet@wanadoo.nl

Date:

Saturday 09 February 2002

Time:

17:39

Opmerking

Vond jullie sait op internet kreeg het adres van Piet Kuperus Leuke sait.Ga zo door ik lees hem vast nog vaak.Ben een zwager van Piet Kuperus Heel veel sukses.Groeten Meinte Santhuizen.


Naam:

Riemy de Boer Feenstra

Woonplaats:

Hallidays Point NSW. Australia 2430

email:

deboer1@bigpond.com

Date:

Monday 04 February 2002

Time:

10:12

Opmerking

Leuk om jullie goed verzorgd nieuws te lezen. Vooral omdat mijn heit en Mem vroeger koster waren in de Herv. Kerk in Alligawier , n.l Jacob en Hittje Feenstra. Wij zijn al 51 jaar in Australia, maar het is nog altijd Friesland Boppe. Bauke en Riemke de Boer Feenstra


Naam:

k schilstra

Woonplaats:

bolsward

email:

kerstschilstra@hetnet.nl

Date:

Sunday 13 January 2002

Time:

20:31

Opmerking

keurige website hopelijk geen copyright want ik heb de spreuken even uitgeprint nou broertje dat hast do mar wer efkes moai flikt of net dan .


Naam:

Hein de Jong

Woonplaats:

Brisbane (Austr)

email:

hmdejong@bigpond.com

Date:

Saturday 12 January 2002

Time:

11:07

Opmerking

Beste Luitjes. Dit ziet er keurig uit.Ben een oud Burwerder en kwam vroeger vaak in jullie dorp. Met Simmer 2000 was ik er nog met mijn vrouw en onze jongste zoon. Ik had een auto van Jan Cats te gebruiken en hebben genoten in Fryslan. Groetjes Hein de Jong


Naam:

Maria Bijlsma

Woonplaats:

Groningen

email:

mariabijlsma@hotmail.com

Opmerking

Hallo Tsjitse en Geert, het ziet er prima uit allemaal! Ga zo door! Groet'n t Grun'n


Naam:

Johan de Groot

Woonplaats:

Exmorra

email:

johan@degrootexmorra.myweb.nl

Opmerking

Tjitse, dit heb je leuk gedaan. De oude en nieuwe foto's onder de wapens boven aan de pagina vind ik leuk bedacht. Ik zal deze side regelmatig bezoeken; groeten JAdG


Naam:

D.Bout

Woonplaats:

Poortugaal

email:

dikbout@igr.nl

Opmerking

Leuk om deze site te bezoeken. Ik kom graag in Friesland vanuit het wilde westen zo als ik mijn woonomgeving maar noem. Hopelijk tot ziens in het voorjaar in Friesland!


Naam:

Piet Sieswerda

Woonplaats:

Julianadorp

email:

julianadorp@hotmail.com

Opmerking

Hallo Exmorra, Geert en kompanen,

De website bekeken, ziet er mooi en verzorgd uit.

veel succes,

groeten Piet


Naam:

Jan Dussel

Woonplaats:

Nijmegen

email:

jtc.dussel@worldonline.nl

Opmerking

Ziet er leuk uit. We hebben nog steeds leuke herinneringen aan Allingawier en Exmorra en mijn grootvader en overgrootvader en overgrootmoeder liggen in Allingawier begraven en daar gaan we toch wel een maal per jaar een kijken. Beste wensen voor 2002. Jan Dussel


Naam:

Alwin

Woonplaats:

Exmorra

email:

a.steigenga@hetnet.nl

Opmerking

Mooi gemaakt Tjitse.

Alleen er moet eigenlijk nog even een teller bij opgezet worden.

groeten Alwin Steigenga


Naam:

T.Schilstra

Woonplaats:

Exmorra

email:

t.schilstra@planet.nl

Opmerking

Eindelijk gereed doarpsnijs online. Iedere week bij gewerkt met actueel nieuws. http://www.doarpsnijs.net, zet hem in je favorieten Groetjes Tjitse